Kontaktinformation

Kontakta oss

 


Malmö kyrkogårdförvaltning: Kundtjänst och administration 


Kundtjänst: 
Telefon: 040-27 92 00 
Telefon- och besökstid: vardagar kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00

E-post: kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se 


Besöksadress:

Östra kyrkogården
Sallerupsvägen 151. Infart med bil Scheelegatan 38 D


Postadress:

Svenska kyrkan i Malmö
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 16017
200 25 Malmö


Leveranser Östra kyrkogården: 
Industrigatan 49 A (förrådet) alt B (verkstaden), 212 28 Malmö

Telefon via Svenska kyrkans växel: 040-27 90 00
Telefax: 040-27 91 47
E-post:  kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se  


JOURTELEFON DYGNET RUNT

Jourtelefonen gäller akuta ärenden på samtliga kyrkogårdar i Malmö (t ex vattenläckor, inlåsta personer/bilar). Det gäller även de byggnader som finns på kyrkogårdarna, utom kyrkorna. Om ärendet gäller en kyrka, kontakta Malmö Pastorat.

Telefon: 040-27 90 99 

E-post: jour.malmokyrkogard@svenskakyrkan.se 


I ärenden gällande gravstenar, gravplatsskötsel, var någon är gravsatt etc, kontakta Kundtjänst.
Vardagar kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00  

Telefon 040-27 92 00


Begravningsombud, Malmö:
Bengt Persson, tfn 040-93 02 61
Email: bengt.persson@bredband2.com

Administration:

Kyrkogårdschef, tfn 040-27 94 71

Driftchef teknik, tfn 040-27 92 98

Driftchef kyrkogård, tfn 040-27 94 29

Chef administration, tfn 040-27 94 73

Kommunikatör, tfn 040-27 94 50

Förvaltningssekreterare tfn 040-27 94 47